Champion Litwy
Champion Polski
Champion Rumunii
Grand Champion Rumunii

Cruft's 2010 Qualification
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2005ur. 09.10.2004

Rodowód | Galeria | Wystawy | Potomstwo
(na zdjęciach w wieku 9 lat)

o. SONNY-N del Castello delle Rocche
m. BAGHERA Saxifraga

hod. Monika Słowik, wł. Klaudia Karłowicz

(SIMBA von Beelen x ARA Złote Runo)
10.12.1995 - 11.08.2004

Rodowód | Galeria

hod. Monika Dowgiałło, wł. Iwona Porzycka-Karłowicz

Klaudia Karłowicz
tel.: +48.602.669.777
e-mail (1): klik13@tlen.pl
e-mail (2): klaudia1@zkolumbowejsfory.pl
Warszawa, Polska

© Copyright & Design by Klaudia Karłowicz
® All Rights Reserved *2005-2014*